Eesti Kindlustusmaaklerite Liit sai uue tegevjuhi

Posted on 18. august 2014

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) teatab, et alates 18.08.2014 saab EKML uueks tegevjuhiks Kaido Tropp. Kaido Tropp on kindlustussektoriga seotud juba viimased 20 aastat, ta on olnud nii Kindlustusinspektsiooni peadirektor ja kuni 2013 aasta lõpuni Finantsinspektsiooni juhatuse liige ning Eesti esindaja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutuses. Kaido Trop’i lisandumisega meie meeskonda astus EKML suure sammu edasi,...

Read More

Alar Urm: riik pooli valima ei peaks

Posted on 16. juuni 2014

Lextali vandeadvokaat Alar Urm ütles, et loodav kindlustustegevuse seadus ei pruugi tuua head lahendust kindlustusmaakleritetöö reguleerimisele, sest huvigruppide soovid on nii erinevad, kirjutas teema veeb Haldusuudised. Paljude varasemate kindlustusalaste õigusaktide väljatöötaja Alar Urm ütles, et tegemist on pikka aega ettevalmistatud seaduse eelnõuga. Tema sõnul on muudatuste taustaks kauaaegne arvamustevahetus kindlustusmaaklerite...

Read More

Eesti kindlustusmaaklerid vahendavad 42,5% sõlmitud kindlustuslepingutest

Posted on 23. oktoober 2013

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) teatab, et  2013 aasta esimesel kuue kuu jooksul, on 42,5% kindlustuslepingutest sõlmitud kindlustusmaaklerite vahendusel, nagu nähtub Finantsinspektsiooni turuülevaate andmetest (www.fi.ee). See omakorda näitab selgelt, et kindlustusvõtjad kasutavad üha enam kindlustuslepingu sõlmimisel nõustavate kindlustusmaaklerite teenuseid. Finantsinspektsiooni 2013 I poolaasta turuülevaate andmetel vahendasid Eesti...

Read More

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) esitas Riigikogu menetluses olevale liikluskindlustuse seaduse eelnõule muudatusettepanekud

Posted on 12. juuni 2013

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) esitas  Riigikogu menetluses olevale liikluskindlustuse seaduse eelnõule muudatusettepaneku kindlustusvõtjate ja kahjustatud isikute huvide kaitseks. Muudatusettepaneku eesmärgiks on säilitada kindlustusandjate vastutus sõidukite taastamise eest pärast kindlustusjuhtumit nagu see on kehtivas seaduses. EKML leiab, et eelnõus uudsena mainitud kahjustatud isiku võimalus sõiduki taastamiseks remondiettevõtet...

Read More

Uue liikluskindlustuse seaduse eelnõu näeb ette kahju hüvitamise ilma käibemaksuta

Posted on 23. mai 2013

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) juhib liiklejate tähelepanu läbivale muudatusele liikluskahju hüvitamises, mis on uue seadusega peagi tulekul. Riigikogu menetluses olev uus liikluskindlustuse seadus toob kaasa muudatused äriühingute sõidukite liikluskahju hüvitamises. Muudatuse kohaselt hüvitatakse liikluskahju käibemaksukohustuslasest isikutele pärast seaduse jõustumist ilma käibemaksuta. EKML selgtab, et hetkel kehtiva süsteemi järgi...

Read More

Finantsinspektsioon hakkas avaldama ülevaateid ka kindlustusmaaklerite turu kohta

Posted on 7. mai 2013

Alates 2006. aastast avaldab Finantsinspektsioon poolaasta lõikes ülevaateid Eesti finantsteenuste turu kohta. Ülevaadetesse, mis senini on hõlmanud elu- ja kahjukindlustuse, investeerimis- ja pensionifondide ning laenu- ja hoiusteturgu, on nüüd lisatud kakindlustusmaaklerite tegevust kirjeldav osa. Ülevaated on leitavad siit. Uusim ülevaade on leitav siit. 2012. aastal laekus Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele kahjukindlustusseltsidele ja...

Read More