Kuidas tõrjuda kindlustusandja katset vähendada hüvitist. Kindlustusandja peab süüd tõestama

Posted on 25. aprill 2013

Kindlustusandja kindlustuslepingust tulenev põhikohustus on võlaõigusseaduse (VÕS) järgi kahju hüvitamine kindlustusjuhtumi toimumise kohal. Paraku ei ole harvad juhtumid, kus kindlustushüvitise kättesaamine viibib või ei maksta seda üldse välja. Milliseid põhimõtteid peab kindlustusvõtja kahjujuhtumi korral meeles pidama? Kindlustushüvitis muutub sissenõutavaks kindlustusjuhtumi käsitlemiseks vajaliku mõistliku aja möödumisel....

Read More

Toimus Eesti esimene kindlustusmaaklerite konverents

Posted on 22. aprill 2013

04.04.2013 toimus Eesti esimene kindlustusmaaklerluse konverents, mis kutsuti kokku Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu poolt, teadvustamaks ja tähtsustamaks rohkem kindlustusmaakleri rolli ning tagada kindlustusmaaklerluse jätkusuutlikus Eestis. Kindlustusmaakler on kindlustusvõtja esindaja kindlustussuhtes, kes annab kindlustusvõtjale kindlustuslepingu sõlmimisel sõltumatut professionaalset kindlustusalast nõu. Kindlustusmaaklerluse konverentsil...

Read More

Valitsus kiitis uue liikluskindlustuse seaduse eelnõu heaks

Posted on 22. aprill 2013

Valitsus kiitis heaks uue kohustusliku liikluskindlustuse seaduse eelnõu, millega lähendatakse liikluskindlustust teiste kindluslepingutega ning muudetakse muuhulgas kahjude käsitlemise korda ja kindlustuskaitse ulatust. Üks olulisemaid muudatusi võrreldes kehtiva seadusega on kannatanu võimalus pöörduda teatud juhtudel kahjunõudega omaliikluskindlustuse kindlustusandja poole. See muudab kahjude käsitlemise kannatanule mugavamaks ja...

Read More

Koguriskikindlustus võib tuua pettumuse

Posted on 18. oktoober 2012

Tihti valivad kindlustusvõtjad oma vara kindlustamiseks koguriskikindlustuse ja seda nii kaskokindlustuses, kodukindlustuses, juriidiliste isikute ettevõttekindlustuses kui ka muudes kindlustusliikides. Üldlevinud on arusaam, et koguriskikindlustuse kindlustuskaitse pakub kindlustuskaitset alati absoluutselt kõikide riskide vastu. Vastab see siis tõele? Üheski seaduses, muus õigusaktis ega leksikonis pole lahti seletatud koguriskikindlustuse...

Read More

Kindlustusmaakleri tegevus peab olema läbipaistev

Posted on 18. oktoober 2012

Millist kindlustusteenuse pakkujat valida, võib näida esmapilgul tähtsusetu küsimus ja kerkida alles siis, kui juba sõlmitud kindlustuslepinguga tekivad probleemid. Kindlustusega on kokku puutunud peaaegu igaüks. Maja kindlustuslepingut nõuab pank ja sõiduki käsutamiseks peab olema kohustuslik liikluskindlustus. Erinevate riskide maandamiseks on ettevõtjal otstarbekas muretseda äriettevõtte kindlustus. Kindlustusteenuse pakkujaid on kolme...

Read More

Kohtu eel aitavad vaidlusi lahendada vaidluskomisjon ja lepitaja

Posted on 18. oktoober 2012

Kindlustussumma, kindlustusväärtus, üle- ja alakindlustus – esmapilgul tavalisele inimesele nagu hiina keel. Samas on tegemist oluliste mõistetega, millele kindlustuslepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata. Varakindlustuslepingut sõlmides tundub kõik lihtne – kindlustan oma maja või auto ning kahju tekkimisel hüvitab kindlustusselts mulle kahju. Kuidas aga toimub õnnetuse korral kahju suuruse arvutamine ja miilele peaks...

Read More