Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu juhatuse esimees Igor Fedotov tervitas 7.01.2015 meie pere uut liiget ja rõhutas omalt poolt, et tal on hea meel selle üle, et jälle on üks kindlustusmaakler otsustanud jagada Eesti kindlustusmaaklerite Liidu eesmärke, milleks on eelkõige läbi kõrgendatud kutsestandardite parema kindlustusvahendusteenuse pakkumine ja kindlustusmaakleritele võrdsete võimaluste loomine äritegevuseks.

Smart Kindlustusmaakler AS-i juhatuse esimees Heiki Puusaar ütles, et Smart Kindlustusmaakler liitus liiduga eesmärgiga panustada kindlustusmaakleri, kui kindlustusvõtjale lisandväärtust pakkuva, professiooni arengusse ja seeläbi pakkuda oma klientidele, veelgi paremat teenust.

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit on Eesti juhtivate kindlustusmaaklerite ühendus, mis loodi 2000. aastal, tegemaks pingutusi kindlustusmaaklerlusele soodsama ärikeskkonna tekkeks. EKML-i kuulub täna kaheksateist suuremat Eestis tegutsevat kindlustusmaaklerettevõtet. EKML on Euroopa kindlustusvahendajate ühenduse European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) liige.”