Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) teatab, et alates 18.08.2014 saab EKML uueks tegevjuhiks Kaido Tropp.

Kaido Tropp on kindlustussektoriga seotud juba viimased 20 aastat, ta on olnud nii Kindlustusinspektsiooni peadirektor ja kuni 2013 aasta lõpuni Finantsinspektsiooni juhatuse liige ning Eesti esindaja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutuses.

Kaido Trop’i lisandumisega meie meeskonda astus EKML suure sammu edasi, võimaldades seeläbi EKML’l olla oluline ja võrdväärne partner kõigis kindlustusvahendusega seonduvates küsimustes nii riigile kui ka teistele professionaalsetele erialaliitudele ja seda eriti olukorras, kus kindlustusvahenduse regulatsioon on muutumas ja täienemas, kommenteeris EKML juhatuse esimees Igor Fedotov.

Kaido Tropp ütles et: „Näen enda ees nelja peamist eesmärki: EKML toimivat koostööd nii riigi kui ka teiste professionaalsete osapooltega; kindlustusmaakleri kui kindlustusvõtja huvidest lähtuva professiooni tutvustamist kindlustusvõtjatele ja avalikkusele laiemalt; kindlustusmaaklerite vastavuskontrolli funktsiooni arendamist ning kindlustusmaaklerite ühtsete kutsestandardite arendamist.

Saan jätkata oma senise missiooni, kindlustusvõtjate huvide kaitsmist, natuke teise vaatenurga alt ja anda oma panuse Euroopa Komisjoni initsiatiivi rakendamisele Eestis, mille kohaselt peaks kindlustusvõtjate huvid olema samaväärselt kaitstud sõltumata sellest, kas nad omandavad kindlustuslepingu otse kindlustusseltsist või kindlustusmaakleri vahendusel. Kindlustusvõtja kasutab kindlustusmaaklerite teenuseid järjest rohkem. Juba üle 40% kahjukindlustuse lepingutest sõlmitakse kindlustusmaaklerite vahendusel. On eriti oluline, et kindlustusvõtjad oleks, kindlustuslepingu sõlmimisel, piisavalt informeeritud kindlustusmaaklerite poolt pakutavast lisandväärtusest ja kindlustusmaakleritele oleks tagatud võrdsed võimalused kindlustusturul tegutsemiseks“.

EKML on Eesti juhtivaid kindlustusmaakleri ettevõtteid koondav liit, mis jälgib Eesti kindlustusturu arenguid ning esindab oma liikmeteks olevate kindlustusmaaklerite ja nende kindlustusvõtjate huve. EKML on Euroopa kindlustusvahendajate ühenduse European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) liige.

Lugupidamisega

Igor Fedotov
Eesti Kindlustusmaaklerite Liit
Juhatuse esimees
Täiendav info:
Igor Fedotov
Igor.fedotov@ekml.ee
5129424

Kaido Tropp
Kaido.tropp@ekml.ee
5112100