Finantsinspektsioon hakkas avaldama ülevaateid ka kindlustusmaaklerite turu kohta

Alates 2006. aastast avaldab Finantsinspektsioon poolaasta lõikes ülevaateid Eesti finantsteenuste turu kohta. Ülevaadetesse, mis senini on hõlmanud elu- ja kahjukindlustuse, investeerimis- ja pensionifondide ning laenu- ja hoiusteturgu, on nüüd lisatud kakindlustusmaaklerite tegevust kirjeldav osa.
Ülevaated on leitavad siit.
Uusim ülevaade on leitav siit.

2012. aastal laekus Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele kahjukindlustusseltsidele ja välismaiste kahjukindlustusseltside filiaalidele kindlustusmakseid kokku 231 miljonit eurot, kindlustusmaaklerite vahendusel sellest 103 miljonit eurot. Vahendatud kindlustusmaksete mahu järgi on peamisteks vahendatud kindlustusliikideks maismaasõidukite ehk kaskokindlustus ja liikluskindlustus. Kahjukindlustuslepinguid pakkusid 2012. aastal 37 kindlustusmaaklerit, neist suurima 18%-lise turuosaga oli IIZI KindlustusmaaklerAS. Talle järgnesid Marsh Kindlustusmaakler AS ja Insurance broker services OÜ, mõlemad turuosaga 11%.

Elukindlustuses ei ole maaklerite aktiivsus kahjukindlustusega võrreldav. 2012. aastal kogusid elukindlustusseltsid Eestis kindlustusmakseid 68,6 miljonit eurot, sellest vaid 0,9 miljonit eurot laekus läbi maaklerite.