Kahjukindlustuse sektori III kvartali 2022 ülevaade

Eesti kahjukindlustusandjad kogusid kolmandas kvartalis 161 miljonit eurot kindlustusmakseid. Aastatagusega võrreldes kasvas kindlustusmaksete maht 23%. Suurematest liikidest on kasvanud reisi- ja sõidukikindlustuse maht. 

Esinenud kahjude maht kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11%, ulatudes esmakordselt 100 miljoni euroni. Enim suurenesid kasko-, liiklus- ja ka reisikindlustuse kahjunõuded.

Kahjunõuete rekordiline maht tõstis kahjusuhet 5,1 protsendipunkti. Kulusuhe langes 1 protsendipunkti. Kokku annab see neto kombineeritud suhteks 92,3%, mis on eelmise kvartaliga võrreldes tõusnud. 

Kolmandas kvartalis langes kapitaliseeritus veelgi ning oli 179,2%. Kahjukindlustussektori kapitalinõue oli 30.09.2022 seisuga 191 miljonit eurot ja sobivaid omavahendeid kapitalinõuete katmiseks 342 miljonit eurot.

Eesti kahjukindlustusturg kogus kolmandas kvartalis 117 miljonit eurot kindlustusmakseid, mis tähendab, et maht kasvas aastatagusega võrreldes 20%. If P&C Insurance jäi turuliidriks ka kolmandas kvartalis, järgnesid Swedbank P&C Insurance ja võrdsete mahtudega ERGO Insurance ning Lietuvos Draudimas Eesti filiaal.

Kahjukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku
/ juuli 2021 kuni jaanuar 2023

(Allikas: Statistikaamet)