Kindlustusõigusega tegeleva E-jurist Õigusbüroo avas teisipäeviti ja neljapäeviti 10.00 – 12.00 kindlustusvõtjatele nõustamistelefoni 660 5887. Kindlustusjurist annab lühinõuandeid seoses kahjujuhtumite ja tagasinõuetega.

Kindlustusjurist annab nõu lihtsamates küsimustes, millele saab vastata kliendi kirjelduse põhjal telefoni teel. Keerulisemate kindlustusriskide osas telefoni teel nõu ei anta ning samuti ei laiene nõuanded küsimustele, mida on vajalik täpsemalt selgitada seaduse või kindlustuslepingu sätete alusel. Nõuanded on informatiivsed ja nende osas ei võeta mingisuguseid kohustusi ega vastutust.

Teenus on helistajale E-jurist Õigusbüroo poolt tasuta, kuid helistaja peab ise kandma tavalised telefonikulud vastavalt oma telefoniteenuse pakkujaga sõlmitud lepingule.

E-jurist Õigusbüroo tasuta kindlustusjuristi nõustamine
T, N 10.00 – 12.00, telefonil 660 5887