Kindlustustegevuse seadus näeb ette, et kindlustusmaakler tegutseb kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusvõtja huvides.

Mida teeb siis kindlustusmaakler?

Iga kindlustusvõtja võib pöörduda kindlustuslepingu sõlmimiseks kindlustusmaakleri poole, kes annab talle nõu, millise kindlustusseltsiga ja millist kindlustuslepingut sõlmida.

  • Kindlustusmaakler teeb kindlaks kindlustusvõtja kindlustushuvi ja kindlustusvajaduse ning küsib sellest lähtuvad kindlustuspakkumised erinevatelt kindlustusseltsidelt.
  • Seejärel esitab kindlustusmaakler kindlustusvõtjale ülevaate saadud pakkumistest ning soovitab, milline pakkumine vastab kõige rohkem kindlustusvõtja kindlustushuvile.
  • Kindlustusmaakler selgitab kindlustuspakkumiste erinevusi ja põhjendab enda soovitust.
  • Lisaks selgitab kindlustusmaakler kindlustusvõtjale kindlustuslepingu tingimusi, sealhulgas kindlustuskaitseid, välistusi, kindlustusvõtja kohustusi, hüvitamispõhimõtteid ning kindlustusmaksete ja lisamaksete suurusi ja erinevusi ning vastab kindlustusvõtja kindlustuslepingusse puutuvatele küsimustele.
  • Kindlustusvõtjal on võimalus valida välja sobiv kindlustusleping ja kindlustusmaakler aitab teda selle vormistamisel.
  • Kui kindlustusperioodi jooksul tekib kindlustusvõtjal kindlustuslepingu kohta küsimusi, saab ta pöörduda kindlustusmaakleriga poole.
  • Kindlustusmaakler toetab kindlustusvõtjat kahjujuhtumi korral ja aitab kindlustusvõtjal tema soovi korral suhelda kindlustusseltsiga.

Kindlustusmaakleri rolli võib võrrelda advokaadi rolliga, kes tegutseb oma kliendi parimates huvides.