Kindlustusmaakleri tasu peab olema kindlustusvõtjale täielikult läbipaistev, sest selle on kindlustusmaakler kohustatud Eesti seaduste kohaselt kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist avaldama. Meie andmetel EKMLi liikmeks olevad kindlustusmaaklerid seda kohustust ka täidavad.  Kui kindlustusvõtja tasuga ei nõustu, võib ta kindlustuslepingust keelduda. Samas ei ole selleks olulist põhjust, sest enamasti maksab selle tasu kindlustusmaaklerile välja kindlustusselts, millega kindlustusleping sõlmitakse, mitte aga kindlustusvõtja. Kui kindlustusmaakleri tasu peab maksma kindlustusvõtja, lepitakse selles kindlasti kokku enne kindlustusmaakleri teenuste osutamist.