1. Tegutsemisõigust omavad kindlustusmaaklerid ja nende filiaalid on toodud Finantsinspektsiooni kodulehel
  2. Maaklerettevõtte läbipaistvus. Kui palju ja missugust informatsiooni on võimalik avalikult saada huvi pakkuma kindlustusmaakleri kohta
  3. Maaklerettevõtte kogemused ja kompetents antud valdkonnas. Väga tähtis on ka asjaolu, et kas tegemist on uue, vastloodud ettevõttega, või turul juba pikemalt tegutsenud maaklerettevõtega
  4. Maaklerettevõtte jätkusuutlikus. Võimalusel majandustulemuste analüüs.
  5. Vastutuskindlustuse olemasolu. On täiesti loomulik, et maaklerettevõte valikul palutakse maakleril esitada ka vastutuskindlustuse poliisi olmeasolu tõendav sertifikaat või kinnitus