1. Täpsustab piisavalt kliendi kindlustushuvi. Seda korralikult tehes on võimalik pakkuda kliendile just seda, mida ta vajab
  2. Tegutseb ainult kliendilt saadud juhiste põhjal. Ei sõlmi, muuda ega katkesta lepinguid ilma kliendi teadmata
  3. Ei saada kliendile edasi kindlustusandjate pakkumisi, vaid teeb nende põhjal ise võrdleva analüüsi kliendi jaoks
  4. Soovitab alati kliendile tema kindlustushuvile lähimat võimalikku pakkumist. Taunitav on oma soovitustel rõhuda ainult kindlustuspoliisi hinnale
  5. Näitab kliendile vahendustasude suurusi, või annab piisavalt infotselle kohta, kus seda näha saab
  6. Ei pikenda kliendi kindlustuspoliise automaatselt sama kindlustusandja juures, ilma et esitaks kliendile uusi võrdlevaid pakkumisi
  7. Seletab kliendile maaklerteenuse põhiolemust ja selle mõttekust
  8. Ei halvusta ega musta konkurente
  9. Tunneb enda poolt vahendatavaid kindlustustooteid

Kindlustusmaakleri peamine roll on olla kliendi esindajaks kõikides kindlustusküsimustes alates riskide hindamisest kuni kahjude käsitlemiseni.