Tihti valivad kindlustusvõtjad oma vara kindlustamiseks koguriskikindlustuse ja seda nii kaskokindlustuses, kodukindlustuses, juriidiliste isikute ettevõttekindlustuses kui ka muudes kindlustusliikides. Üldlevinud on arusaam, et koguriskikindlustuse kindlustuskaitse pakub kindlustuskaitset alati absoluutselt kõikide riskide vastu. Vastab see siis tõele?
Üheski seaduses, muus õigusaktis ega leksikonis pole lahti seletatud koguriskikindlustuse mõistet. Sellele sõnale tähendust otsides lähtume järelikult üksnes levinud arusaamadest, kindlustusseltsi müügiargumentidest ja vahel ka praktikast.

Kindlustusvõtja jaoks tuleneb koguriskikindlustuse tähendus enamasti selle sõnaühendi otsesest sisust, mille korral tähendab «kogu» kõike ja «risk» riske ehk siis kokkuvõetuna kindlustust «kõikide riskide vastu».

LOE KA TÜÜPTINGIMUSI
Eestis tegutsevad kindlustusseltsid on selle tootenimetuse üle võtnud rahvusvahelisest kindlustuspraktikast, pakkudes kindlustusvõtjatele koguriskikindlustust nii sõidukite kui ka muu vara kindlustamiseks.

Koguriskikindlustuse eelisena kindlustusriskide-põhise kindlustuse ees näevad kindlustusvõtjad kindlustusandja poolt antud lubadust, et kindlustusvõtja varal on kindlustuskaitse kõigi ettenägematute ja ootamatute sündmuste vastu.

Kuid sageli ei märgata, et sellele lisaks on kindlustuslepingu tüüpüngimustes loetletud ka juhtumid ja välistused, mis polegi kindlustuskaitse all ehk piltlikult öeldes, on lihtsalt sellest eelnevast lubadusest maha arvatud.

Näiteks on paljudele kodukindlustuse koguriskikaitse ostnule olnud katuse sissevajumisel üllatuseks, et lumeraskusest põhjustatud kahjud ei olegi kindlustuskaitse all, ning mõnele kaskokindlustuse koguriskikaitse ostnule on samamoodi üllatuseks, et sõiduki tehnilisest rikkest põhjustatud teelt väljasõit pole kindlustuskaitse all.

REET RATTUR Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu tegevjuht