Kindlustussumma, kindlustusväärtus, üle- ja alakindlustus – esmapilgul tavalisele inimesele nagu hiina keel. Samas on tegemist oluliste mõistetega, millele kindlustuslepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata.
Varakindlustuslepingut sõlmides tundub kõik lihtne – kindlustan oma maja või auto ning kahju tekkimisel hüvitab kindlustusselts mulle kahju. Kuidas aga toimub õnnetuse korral kahju suuruse arvutamine ja miilele peaks tähelepanu pöörama?

Milleks kindlustussumma, milleks kindlustusväärtus? Esmalt tasub tähelepanu pöörata kahele, esmapilgul sarnasele terminile.

Kindlustussumma on summa, mis on maksimaalne kindlustusseltsi väljamakstav summa. Reeglina on see summa märgitud kindlustuspoliisile. Seega näiteks, kui minu suvila on kindlustatud 100 000-eurose kindlustussummaga, ei pea kindlustusselts mitte mingil juhul maksma rohkem kui just see summa, isegi siis, kui reaalselt tekkinud kahju on suurem. Kindlustusväärtus kajastab samas kindlustatava asja ostu/ehitamise hinda kindlustusjuhtumi toimumise aja seisuga, arvestades amortisatsiooni.

Mis on üle- ja mis alakindlustus?

Oiuline on silmas pidada, et kindlustusselts ei ole kunagi kohustatud maksma rohkem, kui on reaalne kahju. Seega juhul, kui näiteks maja on kindlustatud 100 000 euro peale, aga maja täieliku hävingu puhul on selle taastamise hind 80 000 eurot, peab kindlustusselts maksma just selle viimase summa – tegemist on ülekindlustusega.

Kui ülekindlustus ei too reeglina kindlustusvõtjale kaasa muud kui suurema kindlustusmakse tasumise, siis hoopis keerulisem lugu on aiakindlustusega.

OLAVI-JÜRI LUIK vandeadvokaat, advokaadibüroo LEXTAL