Advokaadibüroo LEXTAL on juhtiv kindlustusõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo.

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik poolt on Leedu teadusajakirjas Current Issues business and law 2012 aasta numbris värskelt avaldatud uue pan-Baltikumi kindlustussüsteemi puudutava teadusartikkel „Does the insurance premium payment regulation as stipulated in the Principles of European Insurance Contract Law protect policyholders sufficiently enough?“ (kättesaadav veebis: http://www.vta.ttvam.eu/index.php/vta/article/view/149/pdf).

Kindlustus­makse temaatika on kahjukindlustuses olulise ja keskse tähtsusega, kuna kindlustus­makse tasumisele korrespondeerub kindlustusriski ülevõtmine kindlustus­andja poolt. Kindlustusmakse mittetasumine võib teatud juhtudel tuua kaasa kindlustusandja vabanemise täitmiskohustusest. Seega on tegemist kindlustusvõtja tähtsaima põhikohustusega. Antud artiklis analüüsitakse Eesti võlaõigusseaduse, Läti kindlustuslepingu seaduse ja Leedu tsiviilkoodeksi regulatsiooni võrreldes PEICL-i vastava regulatsiooniga seoses kindlustusmakse tasumisega. Autorid leiavad, et PEICL-i regulatsioon on oluliselt tarbijasõbralikum kui Baltikumi siseriiklik õigus. Samas on Soome kindlustusõigus kindlustusmakse temaatikas veelgi tarbijakesksem.

Artikli leiad ka siit