Kindlustusturu kohta statistikat kogub Statistikaamet

Lisaks Statistikaametile teeb täiendavalt kindlustusturu ülevaateid Finantsinspektsioon