04.04.2013 toimus Eesti esimene kindlustusmaaklerluse konverents, mis kutsuti kokku Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu poolt, teadvustamaks ja tähtsustamaks rohkem kindlustusmaakleri rolli ning tagada kindlustusmaaklerluse jätkusuutlikus Eestis.

Kindlustusmaakler on kindlustusvõtja esindaja kindlustussuhtes, kes annab kindlustusvõtjale kindlustuslepingu sõlmimisel sõltumatut professionaalset kindlustusalast nõu. Kindlustusmaaklerluse konverentsil osales enamik Eesti 42 kindlustusmaaklerettevõttest ning esindatud olid samuti Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon, Konkurentsiamet ja Tarbijakaitseamet. Konverentsi algatajaks oli Eesti Kindlustusmaaklerite Liit, mis esindab kindlustusmaaklerite ja kindlustusvõtjate ühiseid huve ning korraldab nende huvide kaitset.

Igor Fedotov

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit