Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) esitas Riigikogu menetluses olevale liikluskindlustuse seaduse eelnõule muudatusettepanekud

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) esitas  Riigikogu menetluses olevale liikluskindlustuse seaduse eelnõule muudatusettepaneku kindlustusvõtjate ja kahjustatud isikute huvide kaitseks. Muudatusettepaneku eesmärgiks on säilitada kindlustusandjate vastutus sõidukite taastamise eest pärast kindlustusjuhtumit nagu see on kehtivas seaduses. EKML leiab, et eelnõus uudsena mainitud kahjustatud isiku võimalus sõiduki taastamiseks remondiettevõtet valida, on positiivne, kuid sellega võivad kindlustusandjad sõidukite tegelikust taastamisest taanduda, jäädes ainult taastamise finantseerijaks nende poolt aktsepteeritavas ulatuses. Et kindlustusandja jääks endiselt vastutavaks sõiduki taastamise eest, tuleks EKML hinnangul eelnõu kahju hüvitamise osa täpsustada. EKML taotleb ka eelnõus rahaliste hüvitiste väljamaksmise ja taastusremondi tellimisega seonduva täpsustamist, sest eelnõus on kogu varakahjude hüvitamise kord üldsõnalisem kui kehtivas seaduses ning võib tekitada palju vaidlusi kahjustatud isikute ja kindlustusandjate vahel.

EKML on Eesti juhtivaid kindlustusmaaklereid ühendav liit, mis tegutseb oma liikmete ja nende poolt teenindatavate kindlustusvõtjate huvides. Vastavalt seadusele esindab kindlustusmaakler kindlustusvõtjate huve.