Eesti kindlustusmaaklerid vahendavad 42,5% sõlmitud kindlustuslepingutest

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML) teatab, et  2013 aasta esimesel kuue kuu jooksul, on 42,5% kindlustuslepingutest sõlmitud kindlustusmaaklerite vahendusel, nagu nähtub Finantsinspektsiooni turuülevaate andmetest (www.fi.ee). See omakorda näitab selgelt, et kindlustusvõtjad kasutavad üha enam kindlustuslepingu sõlmimisel nõustavate kindlustusmaaklerite teenuseid.

Finantsinspektsiooni 2013 I poolaasta turuülevaate andmetel vahendasid Eesti Kindlustusmaaklerid 50% kõigist sõidukikindlustuse ja 47% kõigist liikluskindlustuse kindlustuslepingute kindlustusmaksetest ning 55% sõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja 65% tsiviilvastutuskindlustuse kindlustusmaksetest.

Kokku vahendasid kindlustusmaaklerid kindlustusmakseid summas 64 miljonit eurot, millest 21% olid välismaal sõlmitud kindlustuslepingute maksed summas 13,4 miljonit eurot. See omakorda näitab selgesti, et juhtudel, kus klientidel ei ole võimalik head kindlustuskaitset saada koduturult, pakuvad kindlustusmaaklerid üha rohkem lahendusi väljastpoolt Eesti Vabariiki.

Suurimat turuosa omavateks kahjukindlustuse kindlustusmaakleriteks 2013.a I poolaastal on Finantsinspektsiooni turuülevaate andmetel AS IIZI Kindlustusmaakler (20%), AS Marsh Kindlustusmaakler (12%), AS Vanden Kindlustusmaaklerid (12%), Insurance broker services OÜ (10%) ja KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ (7%). Elukindlustust vahendasid 7 kindlustusmaaklerit, millest KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ turuosa oli 43 % ja UADBB Aon  Baltic Eesti filiaali turuosa 35% ning Marks ja Partner Kindlustusmaaklerid OÜ ja CHB Kindlustusmaakler OÜ, mõlemad turuosaga 6%.

EKML on Eesti juhtivaid kindlustusmaakleri ettevõtteid koondav liit, mis jälgib Eesti kindlustusturu arenguid ning esindab oma liikmeteks olevate kindlustusmaaklerite ja nende kindlustusvõtjate huve. KML on Euroopa kindlustusvahendajate ühenduse European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) liige.