Millist lisandväärtust pakub kindlustusmaakler?

Kindlustusvõtjad näevad üha rohkem kindlustusmaaklerites neile lisandväärtuse pakkujaid. Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu tegevjuht Kaido Tropp selgitab, millist abi võib kindlustusmaaklerilt oodata.

Kes meist ei sooviks, et tal oleks isiklik advokaat või ihuarst, kes tunneks ja teaks kõiki meie muresid ning oleks alati olemas, kui teda vaja on? Unistada ju võib, aga vähemalt kindlustuslepingu sõlmimiseks on selline lahendus olemas. Kindlustusmaakler on justkui teie personaalne advokaat või ihuarst kõigis kindlustusküsimustes.

Kindlustusvõtjad on üha rohkem ja paremini tunnetamas kindlustusmaaklerit kui neile lisandväärtuse pakkujat, kuna viimaste statistiliste andmete kohaselt sõlmitakse kahjukindlustuses juba üle 50% kindlustuslepingutest kindlustusmaaklerite vahendusel.

Põhjus, miks enamik kliente eelistab juba kindlustusmaakleri teenust kindlustusseltsi otsemüügile, on väga lihtne — kindlustusmaakleri juures saab pakkumisi võrrelda ja valida, mis tihti tähendab seda, et personaalne pakkumine kindlustusseltsi poolt on küll hea, aga mitte nii hea kui võrrelda seda mitmete teiste kindlustusseltside pakkumistega, mida saab maakler välja pakkuda.

Kindlustusmaakleri, kui lisandväärtuse tekitaja rolli nii kindlustusvõtja kui kindlustusturu jaoks tervikuna jagatakse üldjuhul neljaks kategooriaks:

1. Kindlustusmaakler kui võrdleva informatsiooni andja

Kindlustusmaakler suudab kindlustusvõtjale pakkuda alati rohkem vajalikku informatsiooni otsuse tegemiseks, kui kindlustusvõtja suudaks ise otsides leida.

2. Kindlustusmaakler kui kindlustusturu kujundaja

Kindlustusmaakler suurendab kindlustusturu läbipaistvust ja ka konkurentsi kindlustusandjate vahel tänu sellele, et ta pakub kindlustusvõtjale informatsiooni ning aitab talle leida sobivaima kindlustuspakkumise.

3. Kindlustusmaakler kui võimalikult laia kindlustustoodete valiku maaletooja

Kindlustusmaakleri kaudu saavad soovi korral kõik Euroopa Majandusühenduse kindlustusandjad pakkuda oma tooteid Eesti kindlustusvõtjatele ilma Eestis alalist esindust omamata. Kindlustusvõtja jaoks tähendab see võimalikult laia tootevalikut — piltlikult öeldes tekib võimalus sõlmida kindlustusleping autost tankerini.

4. Kindlustusmaakler kui kõigi kindlustuslepinguga kaasnevate protsesside haldaja

Kindlustusmaaklerite edu tagab see, et nad on kindlustusvõtjale lähemal ja pakuvad kindlustusvõtjale nii lepinguga kaasnevat haldusteenust kui abi kahjujuhtumi korral.

Eesti Kindlustusmaaklerite Liidus on esindatud maaklerettevõtted, kelle tootevalikust leiab iga kindlustusvõtja endale sobiva lahenduse. Olgu selleks siis interneti põhine lahend, keeruline ja suuremahuline kindlustusrisk, millele tuleb kindlustusandjat otsida Eestist väljaspool või hoopiski igaühe kodukindlustus, koos personaalse klienditeenindusega. Valik on juba kindlustusvõtja enda teha, kuid otsuse kindlustuslepingu valiku osas saab kindlustusvõtja teha oluliselt suurema info pealt kui esimese ettejuhtuva või lihtsalt tuttava kindlustusseltsi telefoninumbrit valides.

Eesti Kindlustusmaaklerite Liitu kuuluvad maaklerettevõtted lähtuvad oma tegevuses Kindlustusmaakleri Hea Tava põhimõtetest, mis näeb ette kindlusmaaklerite sõltumatuse ja orienteerituse kliendi vajadustele ning seab kõrged nõuded maaklerite kompetentsusele.

Kindlustusvõtjat on kindlustusturu tulevikuarenguid silmas pidades ootamas ees head uudised, kuna nii Euroopa kui ka Eesti uus seadusandlus tähtsustab maakleri kui kindlustusvõtja sõltumatu abimehe rolli. Samuti suunatakse kindlustusseltse ja kindlustusagente võtma rohkem kindlustusvõtja vaadet või teisiti öeldes, joonduma kindlustusmaakleri järgi.

Kui te ei soovi jätta omandatava kindlustulepingu katet ja hinda juhuse hooleks, siis soovitan kasutada kindlustusmaakleri abi, kes peab meeles ja hoolib sellest, et teie kindlustusleping saaks õigel ajal uuendatud ja kindlustusmaksed õigeaegselt tasutud.